Tillverkning av 20″ Offset Smoker 2016

Nu är tillverkningen i gång inför säsongen 2016. Några uppdateringar och förbättringar av vår 20″ Offset Smoker har gjorts såsom t.ex. fasta lastöglor för att kunna säkra enkelt vid transport, modifierade bottenplåtar som underlättar reglering av temperaturen i högskåp m.m.

Kontakta oss för mer information eller för att få reda på kommande leveranser.Eldstadsluckor Trummor till rökkammare